Visible spectrophotometer Mapada V-1200

43,000 บาท

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ชนิด Visible รุ่น V-1200 ยี่ห้อ Mapada ปรับความยาวคลื่นได้ ใช้สำหรับหาความเช้มข้นของสารละลายโดยการยิงแสงผ่านคิวเวทท์แล้ววัดแสงที่ผ่านสารละลายออกมา ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCDสามารถอ่านค่า wavelength และแสดง standard curve และ equation ผ่านทางหน้าจอได้โดยตรง รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมู และ standard curve บนเครื่องได้ มี port สำหรับต่อ printer และสามารถใช้โปรแกรม software M wave professional เพื่อทำ Standard curve และวัดค่าแบบ Kinetics

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด