Petri dish Container

310 บาท

กระบอกใส่จานเพาะเชื้อ ใช้สำหรับใส่จานเพาะเชื้อก่อนนำไปนึ่งฆ่าเชื้อหรือเก็บรักษา

หมวดหมู่:

รายละเอียด