Beaker with handle 1000 ml LP

135 บาท

บีกเกอร์พลาสติกมีหูจับขนาด 1000 มล. ยี่ห้อ LP ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสารละลายภายในห้องปฏิบัติการ

หมวดหมู่:

รายละเอียด